drake2.gif (12624 bytes)

 
Australia
S*Drakborgens Gry Vildvittra, DM (AUS) Norskatt
 
Austria
IC S*Drakborgens Dorothea Skogsrå (A) Bandak's
S*Drakborgens Norma Stormhatt (A) Bandak's

Denmark
S*Drakborgens Cora Corleone DK*Atlanta's
S*Drakborgens Jonna Lunkenpuss DK*Gyldenlöf

England
PR & CH S*Drakborgens Ebba Yrhätta (GB) Volsung
CH S*Drakborgens Miss QuickFix (GB) Fenrisulvens

Finland
GIC S*Drakborgens Nimrod Åskboll FIN*Cougars
IC S*Drakborgens Torsten Turifax af Tuss FIN*Silk-Sigrid
CH S*Drakborgens Yksi Tuhannesta FIN*Kujakekarin
S*Drakborgens Ata Hautamäki FIN*Pörkarvan NEW

France
IC S*Drakborgens Vera Grå af Asgårdsrike domaine d'Asgard*F

Holland
S*Drakborgens Groa Rosenknopp Van het Vikingdal *NL
S*Drakborgens Nimbus Vindbrus Van het Vikingdal *NL
S*Drakborgens Xanthoz Barbaren NL*Nordic Mystery's

Italy
S*Drakborgens Melvin Korpvinge Jessica Blom

Norway
S*Drakborgens Hedda Näbbgädda av Boxerhaven*N
IC S*Drakborgens Kira Vira Snöyra av Boxerhaven*N

New Zeeland
S*Drakborgens Vincent van der Brumm (NZ) Heavenlie

Spain
S*Drakborgens Xanthina Amorina E*Svea Felinus

USA
S*Drakborgens Franz Jääger (US) Finlandia

You are visitor nr:497